ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียด >>>>> เอกสารแนบ