ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับแก้ไข)

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ >>> เอกสารแนบ