ที่ ศธ 04087/1425 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นางสาวมยุรา คำก้อน (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 20) สำรองคนที่ 1

ที่ ศธ 04087/1426  เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นางสาวนฤมล โกศล (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 19)

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ