ที่ ศธ 04087/พ 114 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 2-6

ที่ ศธ 04087/พ 115 เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอดิศร/โรงเรียนวัดพืชอุดม/โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ