ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ