ที่ ศธ 04087/ว 515 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ทุกโรง

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ