ที่ ศธ 04087/ว 513 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีถึงแก่ความตาย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ทุกโรง

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ