ที่ 87/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ