พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 218

ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ