พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 169

ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
        สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ