ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ