ที่ ศธ 04087/21 เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ  2562 

เรียน นายศักดิ์ ผงทอง ( ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 6 )

        นางสาวยุคลธร ศิลมั่น ( ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 7 )

        นางสาวพรพรรณ  แสงรัศมี ( ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 8  สำรองคนที่ 3 )

 

รายละเอียดดังแนบ  >>> เอกสารแนบ