ที่ ศธ 04087/4159

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ)ปี พ.ศ.2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

รายละเอียดดังแนบ >>    หนังสือแจ้ง

                                     องค์ประกอบ และประกาศตำแหน่งว่าง