ประกาศคณะกรรมการ  ศธจ.ปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครเปลี่ยน รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ 1

                                    เอกสารแนบ  2