ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี 

เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>>   1  เอกสารแนบเอกสารแนบ      แก้ไข วันที่  21 ธันวาคม 2561 15:35 

                                              2  ใบสมัคร