ที่ ศธ 04087/3714 ,3715

เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

เรียน นางสาวรัทยา จันทสุข  ( ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 8 )

        นางสาววรรณ๊  โตสกุล  ( ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 9  สำรองคนที่ 1  )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ 1

                                    เอกสารแนบ 2