ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

       ตามมาตรา 38 ค(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

       ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

       สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>> 1. เอกสารแนบ

                                            2. องค์ประกอบพร้อมใบสมัคร