ด่วนที่สุดที่  ศธ04087/ว 2108

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

       จำนวน 5 รางวัล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

รายละเอียดดังแนบ >>>1.   เอกสารแนบ 1

                                   2.   หนังสือคุรุสภา

                                   3.  ประกาศคุรุสภา การคัดเลือก รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่

                                   4.  ประกาศคุรุสภา การคัดเลือก รางวัลคุรุสภา

                                   5.   ประกาศคุรุสภา การคัดเลือก รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

                                   6.   ประกาศคุรุสภา การคัดเลือก รางวัลคุรุสดุดี

                                   7.   ตารางแสดงจำนวนได้รับเข็มคุรุสดุดี

                                   8.   ประกาศคุรุสภา การคัดเลือก รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้