ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาผู้ประสงค์ขอย้าย(ย้ายกรณีปกติ)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ 

                                             แบบคำรองขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(ตามประการเพิ่มเติม )