ที่ ศธ 04087/ว1454

เรื่อง แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 

รายละเอียดดังแนบ >>>  1 .เอกสารแนบ

                                     2. แบบสัญญาจ้าง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต