ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและตั้งตั้งให้ดำรงดำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร

       ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ระดับชำนาญการพิเศษ

       เลขที่ตำแหน่ง อ 5 สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 

 

รายละเอียดดังแนบ >>>> เอกสารแนบ