ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ

       บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 385 ค (2) สังกัด สพป.ปทุมธทานี เขต 2

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ