พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 3347

ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน /ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ /นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

รายละเอียดดังแนบ  >> >   เอกสารแนบ