พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 6880

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

        และลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/  

         ธุรการโรงเรียน /นักการภารโรง

รายละเอียดดังแนบ >>> 1. เอกสารแนบ

                                             2. กำหนดการตารางสอบ

 

 

     **** สำหรับผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อความสะดวก โปรดเดินทางมาโดยรถประจำทาง

           กรณี ขับรถมาเอง สามารถจอดได้ ที่  วัดเขียนเขต   โลตัส

 

*****หมายเหตุ

        ผู้สมัคร ราย นางสาวอัมพา กุไธสง ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน 

       โทร 02-5233348 ต่อ 109  

 

แผนที่ สนามสอบ

         ลิงค์  Google Map  https://goo.gl/maps/1RHYx3yck2M2

                        เขยนเขต 1

 

แผนผังแสดงห้องสอบ 

 

               ผงสอบพนกงานราชการ เขต 2 1