ที่ ศธ 04087/203

 เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างครูรายเดือนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2561 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ /

         นางสิรินาฏ  ลักษณสัมฤทธิ์  ( ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 11 )

 

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารรแนบ