ที่ ศธ 04087/163

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

        ประจำปีงบประมาณ 2561 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม/

         นางสาวสุจิตรา ชินไพร (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 10 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบอกสารแนบ