ที่ ศธ 04087/48

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ.2560 (รอบ4 )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราว่างเรียกบรรจุ (ดังรายชื่อที่แนบ)

 

 รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ