ที่ ศธ 04087/พิเศษ 008

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สังกัด สพฐ.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ