ที่ ศธ 04087/4368

เรื่อง จัดจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2561

เรียน นางสาวสิมาภรณ์  หนูแป้น  (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 9 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ