ที่ ศธ 04087/4396

เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

         ประจำปีงบประมาณ 2561 (ร.ร.วัดชัยมังคลาราม )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม

 

รายละเอียดดังแนบ  >>>  เอกสารแนบ