ที่ ศธ 04087/3820

เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร( ดังรายชื่อตามแนบ)

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ