ด่วนที่สุด ที่ ศธ04087/3794

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราว่าง (ดังแนบ)

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ