ที่ ศธ04087/3750

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 (รอบ 3 )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราว่าง (ดังรายชื่อตามแนบ )

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  แอกสารแนบ