ที่ ศธ 04087/3181

เรื่อง จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต )

เรียน นางสาวพันทิพย์  อุ่นนาแซง (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 3 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ