ที่ ศธ 04087/3179

เรื่อง จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน นางสาวดมิสา  ศรีสังข์ (ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 2 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ