ที่ ศธ 04087/3019

เรื่อง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน นางสาว รัตนา วิริยัง (ผู้ผ่านการคัดเลือก จนท.ธุรการ ลำดับที่ 6 )

 

รายละเอียดดังแนบ  >>> เอกสารแนบ