ที่ ศธ 04087/ว1678

 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อสร้างจิตใต้สำนึกเด็กปฐมวัย ในโครงการ

         “เด็กไทยคิดได้ ต้านภัยสังคม” สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ