ที่ ศธ 04087/ว0275

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ

         บุคลาทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

        ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดดังแนบ >>>   เอกสารแนบ