พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 555

แจ้ง ตำแหน่งเลขที่จ่ายตรง ครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ 12 ราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ )

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ