ที่ ศธ 04087/807

เรื่อง ทำสัญญาจัดจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ )

เรียน นางสาวฐิติมา แก้วกล่ำ (ผู้สอบได้ลำดับที่ 3 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ