อ้างถึง 

ที่ ศธ04087/ว3667

เรื่อง ขอใช้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(ฐานข้อมูลครอบครัว)เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอข้อมูลครอบครัว ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลประวัติการศึกษาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิในสังกัด

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดตามตารางและตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้  ใน File excel ส่งมาที   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมระบุชื่อโรงเรียน ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ1 

                    file excel   เอกสารแนบ 2   แก้ไข  24/08/2559 15:00  รวมเป็นไฟล์เดี่ยวก่อนส่งน่ะครับ

***ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล 02-523 3348 ต่อ 109

**************************************************************************************************************************************

หมายเหตุ

เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ที่ยังไม่ส่งขอมูล  ให้ส่งข้อมูลด่วน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 

 

1.ร.ร. คลอง 11 (ศาลาครุ)

2.ร.ร.วัดลานนา

 

ายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ1 

                    file excel   เอกสารแนบ 2 

 กรอกรายละเอียดตามตารางและตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้  ใน File excel ส่งมาที   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมระบุชื่อโรงเรียน