IMG 2536การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ"  สพป.ปทุมธานี เขต ๒"