1 3 20155k1วัน ที่ 1 มี.ค. 2558 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดยนายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทั้งนี้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย