b3

yamsaard001

 

สำ นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้นำผู้แทนจากประเทศเครือข่ายสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการด้าน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เกาหลี ไทย และคณะครูจากประเทศฟิลิปินส์ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   คลิกที่นี่
yamsaard002
yamsaard003
 
yamsaard004
yamsaard011
 
yamsaard006