b3

 

24 4 2015lkl1

สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วัน ที่ 24 เม.ย. 58 นายพงษ์เพชร เพชรนิล รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนจำนวน 19 โรงเรียน ที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.ในปีการศึกษา 2558 

24 4 2015lkl2 24 4 2015lkl3

24 4 2015lkl11 24 4 2015lkl6