สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (หนังสือแจ้ง)