สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ที่ http://gg.gg/g0u6f ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  หนังสือแจ้ง  IMG 20191213 0001 pages to jpg 0001