สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 99 หมู่ที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต

ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 02-523-3348 ต่อ 118

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2