การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด (หนังสือแจ้ง)

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 3 เดือน (เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563) รายละเอียด

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (หนังสือแจ้ง)

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ที่ http://gg.gg/g0u6f ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  หนังสือแจ้ง  IMG 20191213 0001 pages to jpg 0001

ขาวและหนงสอแจงจากกลมงาน

ขาวการศกษา