สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (หนังสือแจ้ง)

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ที่ http://gg.gg/g0u6f ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562  หนังสือแจ้ง  IMG 20191213 0001 pages to jpg 0001

สพป.ปทุมธานี เขต 2 สำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2564

หนังสือแจ้ง

แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

เอกสารแนบ

ขาวและหนงสอแจงจากกลมงาน

ขาวการศกษา