รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนแบบมอก. จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Download